CD's Putumayo World Music

De volgende titels van Putumayo World Music zijn verkrijgbaar:

African Party - Afro-Latin Party - Baila! - Latin Jazz - Latin Lounge - Latin Party - Latin Playground - Music from the Chocolate Lands - Music from the Coffee Lands - Rumba Flamenco - Rumba-Mambo-Cha cha cha (nieuw!) - Salsa! - Salsa around the World - Samba Bossa Nova - Tango around the World - Women of the World Acoustic - World Reggae

Een cd kost 15 euro (zonder verzendingskosten). Bestellen kan via info@putumayo.be.

African Party Afro Latin Party Baila! Latin Jazz Latin Lounge

Latin Party Latin Playground Chocolate Lands Coffee Rumba Flamenco

Rumba Mambo Cha Cha Cha Salsa! Salsa Around The World Samba Tango Around The World

Women Of The World Acoustic World Reggae

Sponsored by by2.be