Pastaza case

Screen Shot 2014 12 17 At 14.42.08

De strijd tegen meer dan 40 jaar olievervuiling in het olieblok 192 (ex-olieblok 1AB) in de Peruaanse Amazone gaat door. Eind oktober 2014 nam het Quechua volk opnieuw de luchthaven van Andoas in, nadat Pluspetrol weigerde te komen tot een akkoord en lagen de onderhandelingen stil voor 2 dagen. Op zondag 2 november kwamen Pluspetrol en de inheemse gemeenschappen dan toch tot een akkoord en stopten de bewoners hun protest.

Een van de belangrijkste besluiten is dat de inheemse volkeren en Pluspetrol verder zullen onderhandelen over de compensatie voor het gebruik van het gebied en de jarenlange milieuschade op basis van onafhankelijke studies over de economische valorisatie van hun leefomgeving.

Er werd ook afgesproken om een aantal vervolgontmoetingen te organiseren, maar die zijn er evenwel niet gekomen. In 2015 loopt de concessie van petroleumblok 192 (voordien petroleumblok 1AB) op zijn einde, en nog steeds is de lokale bevolking niet geconsulteerd over hoe zij denken over de petroleumontginning, hoewel wel beloofd door de Peruviaanse overheid in augustus 2012.

Meer weten: "Empty promises" - http://pastazafilm.com/

Sponsored by by2.be