Historiek

De naam van de vzw komt van de gelijknamige Putumayorivier, waar we tot voor kort zeer actief waren. De Putumayorivier vormt de grens tussen Peru en Colombia. De rijke biodiversiteit wordt beschermd door een natuurgebied, de Zona Reservada Guëppí. De inheemse volkeren van deze afgelegen streek willen een duurzame toekomst uitbouwen, maar worden hierbij geconfronteerd met talrijke uitdagingen op vlak van organisatie, onderwijs, gezondheid en economie. Vzw Putumayo vecht mee voor hun recht op zelfbeschikking!

P1060210Vzw Putumayo werkt sinds 2002 met en voor de inheemse volkeren in Loreto, Peru. Een aantal Belgische studenten trok naar het Putumayogebied en geraakt door de moeilijke situatie van de lokale bevolking in dit grensgebied, beslisten zij hen te steunen in hun strijd. De vzw werkt voornamelijk samen met de Kichwa volkeren die in de regio van de Alto Putumayo wonen. Deze 27 gemeenschappen zijn vertegenwoordigd in de Inheemse Federatie Kichwa Inti Runa – FIKAPIR. Vzw Putumayo werkt met hen samen om hun recht op zelfbeschikking te garanderen door middel van de ondersteuning van de opleiding van hun jongeren, de versterking van hun organisatie, hun leiders en hun vrouwen en jongeren, en door het bieden van hulp via de uitwisseling van informatie, via legale/administratieve opvolging en via beleidsbeïnvloedende activiteiten.

Reservas ComunalesIn oktober 2012 werd de Zona Reservada Güeppi (ZRG) in de Alto Putumayo definitief gecategoriseerd, na een jarenlange strijd van de inheemse federaties. De ZRG werd opgesplitst in één nationaal park en twee gemeenschapsreservaten. Bovendien heeft het bedrijf Petrobras zich in augustus 2013 teruggetrokken uit petroleumblok 117, wat een andere belangrijke verandering in de context en in de legale/territoriale situatie van de ZRG teweegbrengt. Petroleumblok 117 overlapt met de inheemse gebieden. Door de terugtrekking is de Alto Putumayo vrij van olieconcessies. Toch is een nieuwe petroleumconcessie nog mogelijk in de twee gemeenschapsreservaten mits goedkeuring van SERNANP (Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado) en voorafgaande consultatie van de inheemse volkeren. De inheemse volkeren voelen zich onzeker tegenover de bovenvermelde veranderingen en de implementatieprocessen van de drie beschermde natuurgebieden, omwille van gebrek aan informatie en kennis. Daarom zal vzw Putumayo FIKAPIR blijven steunen, voornamelijk via de versterking van hun jongeren, aan de hand van de ondersteuning van hun studies, vorming en gerichte informatieversterking (programma Sui Sui).

Op vraag van de inheemse federaties ondersteunde vzw Putumayo jarenlang de jaarlijkse congressen en jongerencongressen, waarop alle inheemse gemeenschappen samenkomen om belangrijke beslissingen te nemen over hun toekomst en de werking van het afgelopen jaar te evalueren. Vzw Putumayo financierde ook een duurzaam landbouwproject door de aankoop van een rijstpelmachine en zette in op het versterkingstraject van de inheemse federaties.

Logo Sui SuiSinds april 2014 werkt vzw Putumayo samen met het Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana – FORMABIAP voor de uitvoering van het onderwijsprogramma Sui Sui. Dit is een programma van de nationale inheemse organisatie AIDESEP. De overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP behartigt de belangen van de inheemse volkeren van de Peruaanse Amazone. Ze vertegenwoordigt 1500 inheemse gemeenschappen, 68 federaties en 9 regionale verenigingen van de Peruaanse Amazone. Hun strategische doelstellingen, opgetekend in hun Plan de Vida Plena, zijn gericht op de erkenning en titulering van de voorouderlijke gebieden van de inheemse volkeren, de vrije bepaling van de volkeren, de inheemse jurisdictie en het recht op intercultureel en tweetalig onderwijs en gezondheidszorg, erkend door de Peruaanse staat. FORMABIAP is het educatieve programma van AIDESEP, georganiseerd als een specialiteit voor interculturele tweetaligheid binnen het Hoger Instituut voor Publiek Onderwijs van “Loreto” - ISEPL. Het programma heeft tot doel tegemoet te komen aan de culturele en linguïstische behoeften van de inheemse jongens, meisjes en jongeren. Het programma wil een nieuwe generatie creëren die hun individuele en collectieve rechten uitoefent en die hun gebieden verdedigt en duurzaam beheert volgens de principes van autonomie en zelfbeschikking.
Om andere inheemse federaties niet in de kou de laten staan trachten we ook hen zo veel mogelijk te betrekken bij onze activiteiten (o.a. het gebied van de Pastaza).

Sponsored by by2.be