Putumayo vzw

Organigram in België

Putumayo vzw bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
- Ellen Desmet
- Diego Michiels
- Anke Leflere, voorzitster

De Algemene Vergadering bestaat daarenboven uit de volgende leden:
- Heleen Huysentruyt
- Jeroen Pittoors
- Marian Blondeel
- Delphine Scheerens
- Ilse Cadron
- Felien De Smedt
- Sarah Kerremans
- Amelia Alva
- Wendy Verheyden

De medewerkers van Putumayo vzw werken in België volledig op vrijwillige basis, zodat de fondsen integraal besteed kunnen worden aan de werking en de projecten in Peru.

Vzw Putumayo rekent, naast haar nationale werking, op een vrijwilligersafdeling in de stad Mechelen.

Activiteiten

De werking in het Noorden bestaat uit fondsenwervende activiteiten voor de projecten in Peru, enerzijds, en sensibilisering en ontwikkelingseducatie, anderzijds. Hiertoe worden voordrachten, interactieve schoolactiviteiten en quizzen verzorgd, telkens met uitgebreid foto- en filmmateriaal.

Imgp0509

Organigram in Peru

In Peru rekent vzw Putumayo op haar Zuid-coördinatrice Sarah Kerremans, en Coordinatrice van het programma Sui Sui Céline Smekens.

Sponsored by by2.be