Generatie Transitie

Logo Gt

What do you know about mining? | CATAPA - Generation Transition from Mediaraven vzw on Vimeo.

De ontginning van metalen, mineralen en petroleum en gas raakt zowat alle grote thema’s van de Noord-Zuidproblematiek zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering, schuldenlast en democratisering. De mondiale uitdaging om met de schaarste qua niet-hernieuwbare grondstoffen om te gaan is groot maar een duurzaam grondstoffenbeleid is noodzakelijk. Met het gloednieuwe project ‘Generatie Transitie’ willen CATAPA, Putumayo, Act4Change, Mediaraven en LNE Ecocampus deze uitdaging aangaan met de steun van de Vlaamse Overheid.

Yasuní00 Yanacocha 15414

Generatie Transitie vertrekt vanuit het inzicht dat de generatie jongvolwassenen die tot 2050 in het werkveld zullen staan, dé actoren zijn die de transitie moeten waarmaken naar een andere economie. Het doel van Generatie Transitie is dus om via het Hoger Onderwijs jongvolwassenen op te leiden tot ondernemerschap, zodat ze initiatieven nemen waardoor de maatschappij op een andere en duurzame manier omgaat met haar grondstoffen. De jongeren worden via diverse didactische instrumenten geprikkeld om vormingen op te zetten of eraan deel te nemen, waarbij de focus steeds ligt op de oplossing; op het stimuleren van ondernemerschap en leiderschapskwaliteiten en het positieve verhaal van 'good practices'.

 We ontwikkelen en evalueren vier pilootprojecten:

  •  Gastcolleges of extra-curriculaire infoactiviteiten met mensen uit het zuiden die direct de gevolgen van grondstoffenontginning ondergaan.
  •  Ondernemersprojecten
  •  Multidisciplinaire thesis- en doctoraatsprojecten 
  •  (Zuid)stages

Uiteindelijk willen we bereiken dat studenten van allerlei studierichtingen later hun impact kunnen genereren als burgers, in het bedrijfsleven, voor de overheid, het middenveld of in de politiek. De resultaten van deze projecten zullen worden toegelicht tijdens een seminarie en symposium in 2016 en 2017. Tegen sept 2015 wordt reeds een eerste syllabus gepubliceerd die gehanteerd kan worden door docenten en professoren in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen.

Programa Opinion 02 10 2013 Fg1

Putumayo is in dit project een inhoudelijke partner, die het verhaal van de inheemse bevolking in de Peruaanse Amazone brengt. 

2013 6 6 1ihw5 Id Hq Fm W Rklh Y9u Fs5

Generatie Transitie startte op 1 september 2014 en gaat de uitdaging voor een duurzaam grondstoffenbeleid, waarbij geen plaats is voor milieuvervuiling, conflicten etc, met veel positieve moed aan voor de komende drie jaren, tot 31 aug 2017. Ben je geïnteresseerd geworden en wil je graag meedoen in een van de vier pilootprojecten? Houd dan Catapa's Facebookpagina en website goed in de gaten voor verdere updates.

Logo Catapa Flanders Horizontaal Naakt

Sponsored by by2.be