Partners van Programma Sui Sui

Programma Sui Sui werkt samen met verschillende lokale, nationale en internationale partners die dezelfde doelstellingen nastreven als die van ons programma. Door het aangaan van deze samenwerkingverbanden proberen we de impact van onze inspanningen zoveel mogelijk te maximaliseren.

AIDESEP

Logo Aidesep (Custom)

Klik op het logo om de link te openen.

AIDESEP, de interculturele vereniging die de ontwikkeling van het Amazonegebied nastreeft in Peru (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), is een middenveldvereniging die de directe en historische belangen van de inheemse volkeren van het Peruaanse Amazonegebied behartigt. Ze vertegenwoordigt er 1500 inheemse gemeenschappen, 68 federaties en 9 regionale organisaties. De strategische doelstellingen, zoals vastgelegd in haar Plan de Vida Plena, zijn gericht op de erkenning en de titulering van de voorouderlijke territoria van de inheemse volkeren, het nastreven van het zelfbeschikkingsrecht van deze volkeren, een inheemse jurisdictie en het recht op intercultureel onderwijs en gezondheidszorg, erkend door de Peruaanse Staat.

FORMABIAP

Formabiap Logo Geknipt Jpeg (Custom)

Klik op het logo om de link te openen.

FORMABIAP is het educatieve programma van AIDESEP, georganiseerd als een specialiteit voor interculturele tweetaligheid binnen het Hoger Instituut voor Publiek Onderwijs van “Loreto” - ISEPL. Het programma heeft tot doel tegemoet te komen aan de culturele en linguïstische behoeften van de inheemse kinderen en jongeren. Het programma wil verantwoordelijke generaties creëren die hun individuele en collectieve rechten uitoefenen, en die hun gebieden op een duurzame manier verdedigen en beheren, volgens de principes van autonomie en zelfbeschikking. Ons kantoor is gelegen in het complex van FORMABIAP, en met hen is de samenwerking dan ook nauw en hartelijk.

ORPIO

Logo Orpio (Custom)
Klik op het logo om de link te openen.

De regionale organisatie van AIDESEP, ORPIO (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente) verenigt de volgende inheemse organisaties en verenigingen van de regio Loreto: FECONAT (inheemse gemeenschappen van de Río Tigre), ORKIWAN (Kichwa van de Alto Napo rivier), FECONAFROPU (inheemse gemeenschappen die grenzen aan de Putumayo), FECONA (Ampiyacu rivier), FECONARINA (het bekken van de Nanay), FECONAMNCUA (Medio Napo, Curaray en Arabela), FECOTYBA (Tikuna en Yahuas van de Bajo Amazonas), FECONACO (Corrientes rivier), ADECOP (Asociación de Desarrollo y Conservación de Puinahua), AIDECOS (Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria), CURCHA (Consejo Urarina del río Chambira), FECONACURPI (Pisqui rivier), FECONARPA (Patoyacu rivier), FECONATIYA (inheemse gemeenschappen Yicunas en Yahuas), FEPYRA (de Yaguas gemeenschappen van de Apayacu rivier), FEPYROA (Yaguas gemeenschappen van de rivieren Oroza en Apayacu), FIKAPIR (Kichwa gemeenschappen van de Alto Putumayo).

OEPIAP

 Logo Oepiap (Custom)
Klik op het logo om de link te openen.

De studentenvereniging OEPIAP (Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana) werd opgericht in 2003 en is een vereniging zonder winstoogmerk die studenten vertegenwoordigt van inheemse volkeren van het Peruaanse Amazonegebied, zowel van het hoger (technisch), als universitair onderwijs. In het totaal vertegenwoordigt OEPIAP 13 inheemse volkeren. De strategische doelstellingen, vastgelegd in hun institutioneel plan, zijn:
- de toegang tot het hoger (technisch) en universitair onderwijs garanderen voor de inheemse studenten
- een gepaste leefruimte en voeding garanderen voor de studenten die in Iquitos komen studeren
- het garanderen van academische begeleiding en versterking voor de inheemse studenten
- het sensibiliseren rond de belangen van inheemse studenten, en die zoveel mogelijk erkenning bezorgen, in de omgeving van Loreto

FIKAPIR

Logo Fikapir (Custom)
Klik op het logo om de link te openen.

FIKAPIR (Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa) vertegenwoordigt de 27 afgelegen Kichwa gemeenschappen van het Alto Putumayo bekken, op de grens met Colombia en Ecuador. De gemeenschappen zijn de volgende: Atalaya, Yabuyanos (samen met Colinas, Nueva Florida, Cedritos, Pampa hermosa), Nueva Esperanza (samen met Espejo, Puerto Victoria, Jerusalén, Progreso en Urco Miraño), Angusilla, Puerto Nuevo, Ipiranga (samen met Puerto Argelia, Puerto Veliz, Soplin Vargas, Peneyta, Escalante, Santa Teresita, Nuevo Peneya, Miraflores, Puerto Lupita) en Tres Fronteras. 

FEDIQUEP

 Logo Fediquep (Custom)

FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza) groepeert de volgende Quechua gemeenschappen van het Pastaza bekken: Titiacu, Nuevo Porvenir, Andoas Nuevo, Los Jardines, Alianza Topal, Alianza Capahuari, Andoas Viejo, Sabaloyacu, Soplin, Loboyacu, Bolognesi, Alianza Cristiana, Zungachi, Nueva Alegría, Nueva Esperanza, Nueva Unión en Campo Verde. Dit gebied grenst vlak aan de bekkens waar oliewinning sinds meer dan 40 jaar voor enorme sociale en milieugebonden problemen zorgt, en voelt daar dan ook de directe, nefaste gevolgen van. De huidige voorzitter van FEDIQUEP is Aurelio Chino.

ALIANZA ARKANA

Alianza Arkana Logo (Custom)

Arkana betekent bescherming, en dat is dan ook het hoofddoel van Alianza Arkana: het Amazonewoud beschermen, om er een meer rechtvaardige, schonere en duurzamere toekomst op te bouwen, in samenwerking met verschillende Peruaanse inheemse partners. Dankzij de steun van - onder andere - deze NGO, hebben we meer studenten kunnen opnemen in ons programma dat een integrale opvolging garandeert voor inheemse studenten die in Iquitos komen studeren.

CHAIKUNI

Chaikuni Logo (Custom)

De NGO Chaikuni houdt zich hoofdzakelijk bezig met drie doelstellingen die nauw verbonden zijn met de huidige realiteit van het Amazonegebied: permacultuur, sociale rechtvaardigheid en milieurechten, en intercultureel onderwijs. Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we onze banden kunnen verstevigen, met de bedoeling om samen de gemeenschappelijke doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken.

Sponsored by by2.be