Sensibilisering Loretaans publiek

Een beter geïnformeerd Loretaans publiek in verband met inheemse thema’s


Er werden reeds 2 sensibiliseringsmomenten gerealiseerd, gericht op de Loretaanse bevolking.

                                           Marcha Oepiap Formabiap Etc

Activiteiten:


•   Bijeenkomsten met bondgenoten om lobbyactiviteiten te plannen.
•   Planningsvergaderingen met studenten en inheemse federaties.
•   Opvolging van de studenten in het uitwerken van voorstellen voor activiteiten.
• Inheemse studenten vormingsmomenten aanbieden rond thema’s en methodes van sensibilisering en communicatie.

Sponsored by by2.be