Petroleum

Het laatste decenium werd meer dan 75% van het Peruviaanse Amazonewoud in concessie gegeven ten behoeve van extractieve industrieën, echter zonder consultatie van de inheemse gemeenschappen en vaak in strijd met de natuurbeschermingswetgeving. De Peruaanse Ombudsdienst (Defensoría del Pueblo) stelde in 2009 dat bijna vijftig procent van de geregistreerde sociale conflicten zogenaamde “grondstoffenconflicten” zijn, en voorspelde enkel een toename van dit soort conflicten. Slechts 10% van het Peruaanse Amazonegebied is werkelijk beschermd als natuurgebied.

Op 16 mei 2006, kort na het akkoord van Pantoja (omtrent de categorisering van de Zona Reservada de Güeppí als natuurgebied), werd tussen Perúpetro S.A. en Petrobras Energía S.A. de Licentieovereenkomst voor de Exploratie en Exploitatie van Koolwaterstoffen in het olieblok 117 gesloten. Dit gebied overlapt met het Nationaal Park en de twee Gemeenschapsreservaten en de territoria en de getituleerde gemeenschappen van de Secoya en Kichwa in het bekken van de Napo en de Putumayo.

De inheemse volkeren werden niet geraadpleegd voor de concessie van het gebied, wat een overtreding is van Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Daarenboven voelt de lokale bevolking zich, na de vele jaren van onderhandelen met betrekking tot de categorisatie van het Nationaal Park en de Gemeenschapsreservaten, verraden door de Peruviaanse staat en haar tegenstrijdige beleid. Terwijl de overheidsinstelling voor natuurbehoud met hen samenwerkte voor het duurzaam beheer van hun grondgebied, gaf het machtigere ministerie van Energie en Mijnbouw datzelfde gebied in concessie aan een petroleumbedrijf.

In september 2013 kwam er echter goed nieuws: het staatsbedrijf PeruPetro, dat de concessies voor olie- en gasexploitatie verleent, kondigde aan dat ze petroleumblok 117 gaat laten voor wat het is. Er zou te weinig vooruitzicht zijn op hoog rendement en winst. Een overwinning voor de volkeren die er wonen en zich al jarenlang verzetten tegen de concessie. Petroleumexploitatie is nog steeds mogelijk in de 2 Gemeenschapsreservaten, als de lokale bevolking en uitbaters van het natuurreservaat hier zo over beslissen.

Sponsored by by2.be