Versterking van lokale inheemse organisaties

De Asociación Putumayo Perú werkt sinds 2005 samen met de inheemse organisaties van de Kichwa (Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa - FIKAPIR) en de Secoya (Organización Indígena Secoya del Perú - OISPE).

Sinds 2007 ligt het zwaartepunt van de activiteiten op capaciteitsversterking van de inheemse volkeren en organisatieversterking, door het geven van workshops, leiderschapsvorming, het ondersteunen van lobbywerk en van het jaarlijkse congres, juridische opvolging en logistieke steun.

598459 557508514264759 1834855336 N

 Jaarlijks houden de inheemse organisaties een congres waarin wordt gedebatteerd over de belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar en over de beslissingen genomen door de autoriteiten in Iquitos en Lima. Daarnaast geven verschillende organisaties er informatie en workshops, wordt het werkjaar geëvalueerd en worden voorstellen geformuleerd voor toekomstige projecten. 

532640 10150955571221824 1911087836 N

Een sterke interne organisatie en sterk leiderschap zijn onontbeerlijk voor een duurzame toekomst van het uitzonderlijk rijke stuk Amazonewoud aan de Putumayo rivier. Via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos kreeg de Asociación Putumayo Perú een bedrag van € 53.208 toegezegd voor de realisatie van het project "Behoud van de biodiversiteit via duurzame ontwikkeling en versterking van de lokale Kichwa en Secoya gemeenschappen in het Putumayogebied", in samenwerking met Bos +.

643973 557508797598064 1256466803 N

 De Asociación Putumayo Perú werkt met de inheemse organisaties FIKAPIR en OISPE aan de versterking van hun gemeenschappen, organisaties en leiders. Hierbij vormen vrouwen en jongeren prioritaire doelgroepen. Het project ging van start op 1 mei 2011 en loopt tot 30 april 2013. Cofinanciering is afkomstig van Rainforest Foundation Norway. 

Sponsored by by2.be