Versterking van lokale inheemse organisaties

In samenwerking met Asociación Putumayo Perú werkte vzw Putumayo sinds 2005 samen met de inheemse organisaties van de Kichwa (Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa - FIKAPIR) en de Secoya (Organización Indígena Secoya del Perú - OISPE).

Vanaf 2007 lag het zwaartepunt van de activiteiten op capaciteitsversterking van de inheemse volkeren en organisatieversterking, door het geven van workshops, leiderschapsvorming, het ondersteunen van lobbywerk en van het jaarlijkse congres, juridische opvolging en logistieke steun.

598459 557508514264759 1834855336 N

Jaarlijks houden de inheemse organisaties een congres waarin wordt gedebatteerd over de belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar en over de beslissingen die genomen worden door de autoriteiten in Iquitos en Lima. Daarnaast geven verschillende organisaties er informatie en workshops, wordt het werkjaar geëvalueerd en worden voorstellen geformuleerd voor toekomstige projecten. 

532640 10150955571221824 1911087836 N

Een sterke interne organisatie en sterk leiderschap zijn onontbeerlijk voor een duurzame toekomst van het uitzonderlijk rijke stuk Amazonewoud aan de Putumayo rivier. In 2013 leidde het organisatieversterkingstraject van Putumayo vzw tot een zeer positief resultaat: Zona Reservada de Güeppí in het Putumayo-gebied werd gecategoriseerd in drie natuurgebieden. Op 15 juni 2013 kregen de Kichwa en Secoya bezoek van de Minister voor Milieu Vidal Pulgar, die speciaal afzakte naar de Alto Putumayo-zone om het blijde nieuws officieel te bevestigen: de Zona Reservada de Güeppí werd na 15 jaren stille strijd van FIKAPIR en OISPE, definitief gecategoriseerd als Nationaal Park en twee Gemeenschapsreservaten. Het Nationaal Park GUEPPI-SEKIME, dat de hoogst mogelijk bescherming geniet, en de Gemeenschapsreservaten HUIMEKI en AIRO PAI, waar de lokale bevolking grotere toegang heeft tot de natuurlijke rijkdommen, zijn samen goed voor meer dan 592 700 ha beschermd Amazonewoud. Tijdens de druk bijgewoonde ceremonie in Soplin Vargas gaf de voorzitter van FIKAPIR, Demecio Tangoa Guerra, wel mee aan de Minister dat de inheemse organisaties in de Alto Putumayo zich zullen blijven verzetten tegen olie-exploitatie op hun territoria. Olieblok 117 overlapt nu met het Nationaal Park, de twee Gemeenschapsreservaten en de inheemse territoria van FIKAPIR en OISPE. De inheemse leiders riepen alvast de hulp van Putumayo in om hun rechten in deze zaak, in het bijzonder het recht op consultatie, te doen gelden, desnoods met juridische middelen.

Maar nog meer goed nieuws volgde in september 2013: Het staatsbedrijf PeruPetro, dat de concessies voor olie- en gasexploitatie verleent, kondigde aan dat ze petroleumblok 117 gaat laten voor wat het is. Er zou te weinig vooruitzicht zijn op hoog rendement en winst. Een overwinning voor de volkeren die er wonen en zich al jarenlang verzetten tegen de concessie.

643973 557508797598064 1256466803 N

De strijd is echter nog niet gestreden: het petroleumblok 117, dat overlapt met het natuurreservaat, bestaat nog steeds, en olie-exploitatie is nog steeds mogelijk. In 2014 zette vzw Putumayo wel volledig in op het onderwijsprogramma met FIKAPIR. Op andere vormen van organisatieversterking wordt eerder sporadisch ingezet. 

Sponsored by by2.be