Onderwijs (Sui Sui)

                             Logo Programa Sui Sui (Custom)

Sterkere inheemse organisaties bevorderen de sociale integratie van inheemse volkeren in de Peruaanse maatschappij, met andere woorden verandering van onder naar boven. Vzw Putumayo denkt dat hoger onderwijs (intercultureel en tweetalig) van inheemse jongeren één van de strategieën is om een versterkte inheemse organisatie te creëren.

Hoewel onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheden van de staat, hebben de inheemse volkeren in Peru ook op dit vlak te kampen met ongelijke kansen, om verschillende redenen:
1. De zwakke voorbereiding in de rurale basis- en secundaire scholen in de streken van herkomst van de inheemse jongeren, vanwege een gebrek aan middelen, en omdat ze onvoldoende aangepast zijn aan de lokale realiteit. Dit gebrekkig onderwijsniveau zorgt ervoor dat de inheemse jongeren die naar de stad komen om te studeren, een leerachterstand hebben.
2. Zwakke politieke visie en wil vanwege de politieke overheden.
3. Hoge kosten en andere moeilijkheden bij de reis naar en het verblijf in de stad (grote veranderingen, gebrek aan gezelschap, onaangepast nationaal programma voor studiebeurzen).
4. De instellingen voor hoger onderwijs voeren geen beleid dat gericht is op een betere toegankelijkheid voor inheemse jongeren tot het hoger onderwijs (nood aan een sociale eetplaats, beperkt aantal plaatsen voor inheemse studenten, gebrek aan opvolging van de studenten).
5. Het hoger onderwijs is noch tweetalig, noch intercultureel, behalve het Programa de Formación de Maestros Bilingües Interculturales (FORMABIAP) van AIDESEP.
6. Het maatschappelijk middenveld van Loreto is niet gesensibiliseerd omtrent zaken die te maken hebben met inheemse volkeren.

Met het educatieve programma probeert vzw Putumayo deze situatie te verbeteren. De vier doelstellingen van het programma Sui Sui zijn:

  • Academische opleiding van 10 studenten, dat de basisbehoeften dekt en aangepast is aan inheemse studenten in de stad Iquitos.
  • Initiatiefnemende, participatieve en verantwoordelijke inheemse jongeren, georganiseerd in een geconsolideerde studentenvereniging.
  • Hoger onderwijs met meer toegankelijkheid en interculturaliteit. 
  • Loretaans publiek dat beter geïnformeerd is over inheemse thema's.


Sinds april 2014 werkt Putumayo vzw samen met het Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana - FORMABIAP, een instelling van de organisatie van inheemse volkeren AIDESEP. De overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Deze samenwerking gaat door onder de nieuwe naam 'Programma Sui Sui', genoemd naar analogie met een vrolijke en sociale vogel die veel voorkomt in de omgeving. Logo Sui Sui

                                       Dsc02894 (Custom)
Eerste Engelse les van het nieuwe schooljaar 2015-'16, in het kader van het Programma Sui Sui.

Sponsored by by2.be